מעוניינים להציג עבודות באתר או בגליון הבא? לחצו כאן

תמיר שר
רונית פורת
שי זילברמן
ג׳ון רפמן
יוני פזי
ויקטוריה בינשטוק

גליון #6 – מן המוכן

ידוענים שנגזרו מאירוע מציצים ממעטפה שפעם שמרו בה תצלומים. תשע עינים רובוטיות סורקות נוף שבו זונות, ארמונות שחרבו ושדות שחורים-לבנים מתכווצים ומתפשטים לעולמות חלופיים.
זה בצד זה, זה על גבי זה, מלוקטים באקראי ומתקשרים זה לזה במכוון, הם מתנכרים למוכר ומציעים אפשרות להתוודעות אחרת.
הכל לפנינו, מן המוכן, ותמיד מפתיע מחדש.